Norden H - L Fotoen

Helzingen - Hachiville

 

 

Kanal Meuse - Musel (Fotoe Marienkal. 1949) (Text kucken ënner Zeitungsreportagen aus dem Norden H-L Hoffelt)

Foto 1) Entrée vum Kanal bei Buret an der Belsch 2) De schon ausgegruewenen Kanal viru der Enrée Buret 3) Kanal zu Hoffelt