FOTOS

De Kleeschen an der Schleef 6. Dezember 2019

 

   

         

   

   

   

   

   

                 

              

 

Sportleréierung Gemeng Wanseler 29. November 2019

 

   

                

 

Chëschtmaart Näertrech 2019

 

  

       

       

       

      

    

   

 

 

Konschtausstellung Näertrech Enn Oktober bis Ufank November 2019

   

       

   

   

      

 

Rentnerfeier Noertringen 9. November 2019

 

Der Beginn ...

   

   

                                                  

  

D'Gebuertsdagkand, den Erny, krut vum Rol Gieres e Ständchen, gespillt  

   

--- um die Mitte ....

   

   

      

... zum Schluss ...

    

   

 

 

                                                                                              ... Schluss des Schlusses = Schlusspunkt: