Aal Bräich Fotoen

Hausbake Brout

   

  (Fotoen: An der Ucht 1961)

 

Waschtag - Pol Leuck (Ucht 1956)