WILLKOMMEN

www.facebook.com/joseph.emeringer

Siehe unter Fotos

Letzte Einträge:  Wiltz Justizkreuz 21. Juni 2017

15. Juni 2017 Scheckiwerrechung Fraen a Mammen Bärel

14. Juni 2017: Journée du Grand Age Frënn Senior Gemeng Wanseler

7.6.2017 Übung Pompiers Wiltz, Donkels-Soller, Näertrech-Grëmmelescht

6. Juni 2017: Tour à travers la France 

11. Mai  2017 :Siehe unter Wiltz und Wiltz Fotos

Veräine aus der Gemeng Wanseler spenden 8430 Euro fir den Télévie

D'Veräiner aus der Gemeng Wanseler fir Télevie   9.4.2017

Grouss Botz an der Geméng Wanseler 1.Abrëll (kuck ënner FOTOS)

BERLE an Berlé Fotoen 

Näertrech an Näertrech Fotoen

 

Fotos werden auf Anfrage bei emejos@pt.lu gratis zur Verfügung gestellt oder können hier gratis heruntergeladen werden.  Bei anderwärtiger Veröffentlichung: Bitte die Webseite www.histolux.org mit dem Bild veröffentlichen.

Mail - Adresse:

emejos@pt.lu