Aal Bräich Fotoen

Hausbake Brout

   

  (Fotoen: An der Ucht 1961)